Služby

Zpracování účetnictví zajišťujeme komplexně včetně styku se všemi orgány státní správy (Finančním úřadem, orgány sociálního a zdravotního pojištění). To zahrnuje mimo jiné i doručení daňových přiznání a veškerých přehledů v zákonných lhůtách na tyto instituce. Na klientovi zůstává v podstatě jen povinnost včasného předání úplných a správných podkladů naší kanceláři.

Služby, které poskytujeme

  • Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
  • Vedení skladů
  • Daňová optimalizace
  • Zpracování přiznání DPFO, DPPO, DPH
  • Zpracování přiznání k dani silniční a majetkovým daním
  • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Založení S.R.O.
  • Poradenství a další služby
DAŇOVÝ KALENDÁŘ
11. 6.spotřební daň
15. 6.daň z příjmů
20. 6.daň z příjmů
25. 6.daň z přidané hodnoty
25. 6.energetické daně
25. 6.spotřební daň
25. 6.spotřební daň
25. 6.spotřební daň